Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

W tym roku, dwieście siódmą rocznicę urodzin mistrza, obchodzono w praskiej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla wyjątkowo hucznie. Spotkanie muzyczno-literackie Chopin International, które tego dnia odbyło się w Bibliotece, przy ul. Meissnera 5, stanowiło swoisty most kulturowy, łączący Warszawę z dwoma tureckimi miastami: Stambułem i Muğlą. Na dwóch tureckich uniwersytetach również świętowano rocznicę urodzin kompozytora. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu Słowo, obraz, dźwięk. Jego organizatorami byli: Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla, Chopin International Academy of TOVAK Foundation, Yunus Emre Enstitüsü oraz Ambasada Republiki Tureckiej w Polsce.

W tym szczególnym dniu Bibliotekę odwiedzili znamienici goście: Pan Tunç Üğdül - Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Tureckiej w Polsce, Pan Evren Müderrisoğlu - Konsul Republiki Tureckiej w Polsce, Pan dr hab. Öztürk Emiroğlu - Dyrektor Instytutu Kultury Tureckiej „Yunusa Emre”, Pan Marek Borowski, Senator RP, Pani Anna Kwiatkowska-Misiurska – artystka malarka, plastyk, autorka książek, Pani Ewa Sławińska-Dahlig – muzykolog, reprezentująca Uniwersytet Warszawski oraz Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Niezwykle miłymi gośćmi byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 z Marek, wraz z Panią Dyrektor, Beatą Szczypkowską.
Koncert poprowadziła Pani dr Irena
ülkü, Dyrektor Chopin Internatinal Academy of TOVAK Foundation.
             Wszyscy z uwagą wysłuchali pięknych wykonań utworów, m.in. scherza Fryderyka Chopina, w interpretacji trójki młodych artystów: Pana Ferhata Can Büyük, tureckiego pianisty, studiującego na Akademii Muzycznej im Feliksa Nowowiejskiego, Pani Aleksandry Seredyńskiej oraz Pana Piotra Kozłowskiego, studentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
             Na zakończenie urodzinowego spotkania nie mogło zabraknąć tortu, który ufundowany został przez Instytut Kultury Tureckiej w Warszawie. Dziękujemy wszystkim współorganizatorom, przyjaciołom Biblioteki oraz miłośnikom twórczości Fryderyka Chopina, którzy tego dnia licznie uczestniczyli w spotkaniu
Chopin International
. Liczymy, że już za rok ponownie spotkamy się Bibliotece, aby wspólnie świętować kolejną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina.